Sida’s Portfolio within Health 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Hälso Portföljen utgör 10% av Sidas totala utbetalningar. De flesta av de hälso utvecklingsarbete är inriktad på att uppnå millenniemål 4 att minska barnadödligheten och 5 för att förbättra mödravård. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.pages:2