Sida’s Portfolio within Market Development 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Det behövs ekonomiska tillväxten för att minska fattigdomen. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt, ekonomisk utveckling måste gynna de fattiga. Sida främjar marknadsutveckling genom stöd till den privata sektorns utveckling, Handel och finansiella system. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.pages:2