Improving maternal health through the Internet (a PDC Planning Grant)

2013-12-03

Publication
Description:
A partner driven cooperation project / Enligt Unicef​​, 50 procent av alla barn som dör innan fem års ålder skulle överleva om hälso-och sjukvården och den nya föräldrar hade bättre kunskap. Ett svenskt-kinesiskt samarbete har gått samman för att skapa en online sjukvård guide för gravida kvinnor och småbarnsföräldrar i Kina.pages:2