Review of the Swedish civil society support in Liberia

2013-12-04

Publication
Author:
Annica Holmberg, Varney A. Yengbeh, Jr. With Ian Christoplos and Jessica Rothman
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:34 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en översyn av det svenska folkrörelsebiståndet i Liberia. Sverige har idag fyra internationella partnerorganisationer, Kvinna till Kvinna, Search for Common Ground, Nationella demokratiska institutet för internationella frågor och Mercy Corps. Deras fokus på kapacitetsuppbyggnad av liberianska samarbetspartners bedöms vara relevanta för den svenska politiken och den liberianska utvecklingsstrategin. Krävs dock en mer omfattande människorättsbaserad strategi. Mer prioritet bör ges till innehavare organiserade rättigheter på gräsrotsnivå, och att initiativ som fokuserar på de grundläggande orsakerna till diskrimineringen av kvinnor och flickor i det liberianska samhället. Granskningen visar också att Sverige bör ge frågor om naturresurser, mark och storskaliga markförvärv en starkare plats i det civila samhället stöd.pages:68