Governance

2013-12-05

Publication
Description:
Water and Sanitation - Information Brief No.2 / Världens vattenkris är i grunden en kris av makt. Förbättrad styrning är en viktig komponent för att uppnå en hållbar, effektiv och rättvis vatten och sanitet, och är som sådan en prioritet för Sida.pages:2