Sustainable sanitation

2013-12-05

Publication
Description:
Water and Sanitation - Information Brief No.6 / Adekvat sanitet är avgörande för att minska fattigdomen och för att uppnå millennieutvecklingsmålen. Icke desto mindre har sanitet inte fått den uppmärksamhet och prioritet den förtjänar. Otillräckliga politik och brist på investeringar leda till onödiga sjukdomar och mänskligt lidande, begränsa den ekonomiska aktiviteten och förorenar miljön. Sida stödjer opinionsbildning, investeringar och institutionell kapacitet för att främja hållbar sanitet genom ett rättighetsbaserat synsätt.pages:2