Review of the Swedish support to the HIV/AIDS programmes in South Africa 2004-2013

Publikationsdatum:
2013-10-10
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:27
Språk:
Engelska
Författarna:
Annika Nilsson , Ingrid Obery , Tshidi Mohapeloa , Tracey Konstant
Beskrivning:
Detta är en utvärdering av det svenska stödet till Sydafrikas hiv / aids-program under perioden 2004-2013 . bilaterala utvecklingssamarbetet bistånd till Sydafrika är slut , och från och med 2014 samarbetet kommer att fokusera på aktörssamverkan och gemensamma regionala insatser . Utvärderingen syftar till att dokumentera resultaten och lärdomar under de 10 år av samarbete och att föreslå en väg framåt . Resultaten visar att Sverige spelade en avgörande och katalytisk roll i sydafrikanska politiska förändringar och det senare antagandet och genomförandet av nationella handlingsplaner mot hiv / aids , trots att det en liten givare ( 8: e största ) . Det svenska stödet har bidragit till utbyggnaden av VCT och tillgång till ART för 2 miljoner sydafrikaner . Svenskt stöd aktiveras också omkring 45 000 kvinnor och män att få tillgång till vård , sociala och ekonomiska tjänster , hjälpte till att utveckla modeller för att hålla regeringarna ansvariga , och aktiverade aktörer till utveckla innovativa hiv-förebyggande modeller och utmana könsnormer . De vinster som gjorts , och läget i Sydafrika som ett betydande inflytande på SRHR i regionen , hotas av stängning ner av bilateralt stöd . För att upprätthålla de betydande framsteg som har gjorts , måste Sverige fortsätta att samarbeta med South African aktörer inom den nya svenska politiken parametrar .

PDF image