Final review of CENTEC, Center for Environmental Technology, at the Embassy of Sweden in Beijing, China

Publikationsdatum:
2013-10-10
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:26
Språk:
Engelska
Författarna:
Martin Froberg , Quality Assurance conducted by Francisca Herodes , Francesca Jessup , Anna Zingmark
Beskrivning:
Den CENTEC, Center for Environmental Technology vid ambassaden i Peking, projekt är ett projekt som ligger och förvaltas av Sveriges ambassad i Peking. Den huvudsakliga finansiären av projektet är Sida. Projektet är aktivt i att initiera och stödja samarbete inom miljöteknik mellan svenska och Kinesiska intressenter, både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Det övergripande målet av CENTEC är att bidra till minskningen av koldioxidutsläppen i Kina och till att förbättra levnadsförhållandena i stort. CENTEC ursprungligen inrättades 2007. Tyngdpunkten i denna recension är på perioden december 2011 till April 2013.

PDF image