Human rights for persons with disabilities; an evaluation of the work plan - Final Report

Publikationsdatum:
2013-10-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:30
Språk:
Engelska
Författare:
Ulrika Ribohn
Beskrivning:
Under 2009 antog Sida en arbetsplan för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom en skrivelse av anslag för 2009. Den uppgift enligt skrivelsen av anslag var för Sida att presentera "en plan som anger hur organisationen avser att garantera att efterlevnaden av mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder är införlivad med sidas interna arbete och bilaterala utveckling samarbete." Detta resulterade i en arbetsplan som har två mellanliggande mål och 24 aktiviteter. Det första målet är: "för att ange Hur Sida kommer att innehålla mänskliga rättigheter för kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionshinder i sitt utvecklingssamarbete." Andra Målet var: "att öka kunskap och förståelse av sidas personal och strategiska genomförare inom utvecklingssamarbetet av: –the möjligheter och utmaningar för barn, ungdomar, kvinnor och män med funktionshinder, och –the konsekvenser dessa möj-band och utmaningar har för sidas arbete för att stärka möjligheterna för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor."

PDF image