Översyn av förberedelseutbildning för Minor Field Studies Slutrapport

Publikationsdatum:
2013-11-11
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:31
Språk:
Svenska
Författarna:
Joakim Anger , Bertil Oskarsson
Beskrivning:
Översynen behandlar förberedelsekursen för Minor Field Studies (MFS) –stipendiater och svarar på frågan om hur innehållet och administrationen kan förbättras och utvecklas. Kursen genomförs av Sida Partnerhip Forum (SPF) i Härnösand. Översynen visar att förberedelsekursen överlag uppnår de mål som finns uppsatta men att SPF i högra grad bör koncentrera sig på att ge studenterna bättre kännedom och praktiska kunskaper inom tre områden; vilka typer av datainsamlingsmetoder som fungerar i olika kulturella kontexter, Sveriges biståndpolitiska värderingar inklusive MFS-stipendiatens roll för svensk resursbasutveckling samt personlig säkerhet- och hälsofrågor.

PDF image