Sveriges utvecklingssamarbete i siffror - 2013. Fickfolder - Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete.

Publikationsdatum:
2013-11-25
Språk:
Svenska
Typ:
Fickfolder - This report is also available in English,
Beskrivning:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU mm.

PDF image