Improvement of Land Administration, Procedures, Capacity and Systems (Lapcas project)

A partner driven cooperation project

Publikationsdatum:
2013-12-03
Språk:
Engelska
Beskrivning:
I Botswana vuxna får en gratis bit mark från staten, i teorin, på begäran. I praktiken är hanteringen av mark och fastigheter i stort behov av modernisering. Men genom samarbete med Svenska Lantmäteri Undersökning och en omfattande jordreform, stora förändringar är på gång som hindrar korruption och tillåter människor att använda sina fastigheter som säkerhet för lån.

PDF image