Improving maternal health through the Internet (a PDC Planning Grant)

A partner driven cooperation project

Publikationsdatum:
2013-12-03
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Enligt Unicef​​, 50 procent av alla barn som dör innan fem års ålder skulle överleva om hälso-och sjukvården och den nya föräldrar hade bättre kunskap. Ett svenskt-kinesiskt samarbete har gått samman för att skapa en online sjukvård guide för gravida kvinnor och småbarnsföräldrar i Kina.

PDF image