Building technical, administrative and institutional capacities of environmental regulators

A partner driven cooperation project

Publikationsdatum:
2013-12-03
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Eftersom den indiska ekonomin växer snabbt, en av landets mest akuta utmaningar är hur man ska hantera den växande industrins skadlig inverkan på miljön. Ett samarbete mellan det svenska Naturvårdsverket och Indiska Centrum för vetenskap och miljö kommer att leda till genomförandet av nya miljölagar, vilket gynnar alla inblandade parter.

PDF image