Increase the effectiveness and professionalism of NBC as a public service broadcaster

A partner driven cooperation project

Publikationsdatum:
2013-12-03
Språk:
Engelska
Beskrivning:
En objektiv och oberoende public service företag som granskar den politiska makt och utbildar samhället är en förutsättning för Namibia för att utvecklas till ett demokratiskt samhälle. Därför, ett utbyte mellan den svenska Radio (SR) och den namibiska Broadcasting Corporation (NBC) inleddes ett samarbete det har också lett till nya idéer för den svenska Radioteatern.

PDF image