Evaluación del Programa Verdad, Justicia y Reparación para las mujeres en Colombia - Informe final

2014-01-24

Publication
Author:
Kimberly Inksater, Martha Inés Romero and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:48 Sida Decentralised Evaluation / I sanning, rättvisa och gottgörelse program för kvinnor (oktober 2009 till december 2013) UN Women stöds Colombia av Sverige. Den slutliga utvärderingen genomfördes i slutet av 2013. Programmet har bidragit till positiva förändringar i kvinnor offer för våld, att utveckla färdigheter för att kräva sina rättigheter och kvinnonätverk, som förmåga att påverka den allmänna politiken mot lokal och nationell nivå, i lokala och nationella institutioner i genomförandet policys, protokoll och metoder för ämnet och kapacitetsuppbyggnad för anställda i institut tillstånd. Sedan 1448 lagen är mycket nytt, är det fortfarande begynnande mäta effekter, men UN Women är på rätt spår sina strategier för långsiktiga processer i Colombia.pages:0