Sida’s Support to UNICEF

2014-02-07

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / UNICEF är en viktig partner till Sida i utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. Under 2012 Sida fi nansieras 27 bidrag genom UNICEF (så kallad Multi-Bi-stöd), att betala ut ett totalt belopp på 676 MSEK. Dessutom Sveriges kärnstöd till UNICEF uppgick till 480 MSEK, vilket gör Sverige den tredje största givaren i termer av regelbundna försörjningsmedel. Sammantaget var Sveriges sjätte största statliga givare till UNICEF under 2012. Genom regionen, Afrika var klart den största mottagaren av Sidas UNICEF finansiering under 2012, ta emot ungefär 57 procent. De största bidragen finns i sektorerna hälsa, humanitärt bistånd och demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det fanns dock, Sidas bidrag till UNICEF: s program och projekt inom de flesta sektorer.pages:2