Sida’s Support to the Trust Funds of the World Bank Group (WBG) 2012

2014-02-07

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / 2012, utbetalade Sida 1481 MSEK till 52 förvaltningsfonder förvaltas av Världsbanken. Detta gör WBG den största mottagarna av flera bilaterala bidrag från Sida, med en p-andel på cirka 26 procent av den totala multibilateral stöd. Asien är den region som fått mest stöd, följt av Afrika och Europa. En tredjedel av Sidas utbetalningarna gick till globala program. hållbar Infrastruktur och demokrati var de mest framträdande sektorer följt av forskning och hälsa. Termer av bidrag till Världsbankens fonder, var Sverige den 9: e största donator.pages:2