Sida’s Support to the World Health Organization (WHO) 2012

2014-02-07

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / Under 2012 bidrog Sida till tre WHO -program , med ett sammanlagt belopp om 145 MSEK utbetalats . Sida har under senaste åren gått från programstöd för att ge kärn frivilliga bidrag , CVCA , som ett sätt att stärka WHO: s finansiering effektivitet . Detta steg har vidtagits för att begränsa vilken grad Sida använder WHO som en kanal för bilateralt land och regionala program . Under 2012 var 65 MSEK tillhandahålls som kärna frivilligt bidrag , vilket är en ökning jämfört med de två föregående åren . Program stöd 5 MSEK har dock förutsatt att stödja Internationella Health Partnership , IHP + , vilket är ett gemensamt sekretariat mellan WHO och Världsbanken och kan inte fi nansieras genom den CVCA . Syftet med IHP + är att stärka banden mellan utvecklingseffektivitet , allmän sjukförsäkring och bättre hälsoresultat. Det betonar landets ledarskap och anpassning till nationella hälsostrategieroch planer . Sverige rankas som den 6: e största medlemsstat leverantör av frivilliga bidrag .pages:2