Study on Sida’s work on human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons

2014-02-11

Publication
Author:
Annika Nilsson, Klara Lundholm, Erik Vågberg
Description:
Den här rapporten finns även i en svensk version "Studie av Sidas arbete med rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och intersexuella personer" (Sida61698sv) / Denna studie syftar till att redovisa utveckling och resultat av Sidas insatser på hbt-området fram till oktober 2013, att beskriva nuläget samt observerade framgångar och utmaningar.pages:44