Evaluation of the Tanzania Gender Networking Programme Strategic Plan - Final Report

2014-03-03

Publication
Author:
Chris Coulter, Joakim Anger and Francis Kiwanga
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:7 Sida Decentralised Evaluation / Syftet med denna utvärdering är att granska och analysera Tanzania Gender Network Programmets (TGNP) relevans, effektivitet, effektivitet, hållbarhet och effekt (på utfallet nivå) under perioden 2008-2012 strategiska planen. I utvärderingen dras slutsatsen att TGNP är en relevant organisation och har varit inflytelserik på många olika nivåer, både på lokal och på nationell regering nivåer, samt i det större icke-statliga organisationer. Dessutom TGNP har i en omfattning kunnat flytta dagordningen om jämställdhet i Tanzania. I utvärderingen konstateras också att TGNP övergripande använder sina medel på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Men, för att förbättra både effektivitet och hållbarhet det finns behov för organisationen att tydligare identifiera sina komparativa fördelar och fokus på sin kärnverksamhet.pages:76