Evaluation of cooperation results under the Swedish Strategy for Development Cooperation with Turkey, 2010-2013 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-19
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:50
Språk:
Engelska
Författarna:
Roland Blomeyer , Zeliha Ünaldi
Beskrivning:
Utvärderingen presenteras resultaten av samarbetet inom ramen för den svenska strategin för utvecklingssamarbetet med Turkiet 2010-2013. den utfördes av SIPU International mellan maj och juli 2013. Utvärderingsgruppen bestod av gruppledaren Roland Blomeyer och teammedlem Zeliha Ünaldi.

PDF image