Evaluation of the Joint Climate Change Initiative (JCCI) in Cambodia - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-19
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:36
Språk:
Engelska
Författarna:
Stefan Dahlgren , Ian Christoplos , Chou Phanith
Beskrivning:
År 2010 den internationella NGO Forum Syd, Dan-ChurchAid/Christian Aid (DCA / CA) och Cord, tillsammans med cirka 20 kambodjanska Icke-statliga organisationer, inrättat det gemensamma klimatinitiativ (JCCI) för att arbeta med samhällen för att utveckla projekt för klimatanpassning och lindring från ett rättighetsbaserat perspektiv. I utvärderingen dras slutsatsen att JCCI är till stor del ett lyckat projekt och har nått de flesta av sina mål. Kombinera klimatförändringar och mänskliga rättigheter skapat en synergi som var till fördel för resultat. Utvärderingen rekommenderar att JCCI unika metod för omfattande kapacitetsuppbyggnad, som omfattar praktiskt samarbete i kombination med arbete på båda "gräsrötterna" och lokal nivå, bör studeras ytterligare för att bestämma framgångsfaktorer och möjliga framtida tillämpning.

PDF image