Swedish Leadership for Sustainable Development

Publikationsdatum:
2013-12-20
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Svenskt ledarskap för hållbar utveckling är ett nätverk av 20 + svenska och svenska rotade företag går samman för att visa ledarskap för en hållbar global utveckling, genom att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet i sina affärsmodeller och kärnverksamhet.

PDF image