Evaluation of Support to Private and Decentralised Forestry in Kosovo, 2009-2013 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:42
Språk:
Engelska
Författarna:
Åke Nilsson , Valbona Ylli
Beskrivning:
Nära 46% av Kosovo är täckt av skog och skogsbruk och utgör en finansiell grund för många familjer. Sverige har stött skogssektorn i Kosovo sedan 2004. Ministeriet för jordbruk skogsbruk och landsbygdsutveckling (MAFRD) och dess "Kosovo Forest Agency (KFA) har fått stöd i arbetet med att utarbeta en skogsstrategi Sector Development 2010-2020. Ett projekt som stöder utveckling av privata och decentraliserat skogsbruk i Kosovo inleddes 2008. Under 2013 en utvärdering för att bedöma resultaten av den Projektet genomfördes. Slutsatserna av utvärderingen var mycket positiva och Sida rekommenderades att fortsätta stödet.

PDF image