Mid Term Review of the Malonda Program July 2010-June 2013

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:43
Språk:
Engelska
Författarna:
Andrew Lambert , Mateo Cabello , Padil Salimo , Hermes Sueia
Beskrivning:
Denna Mid Term Review (MTR) i Malonda Foundation (MF) undersöker dess framsteg i genomförandet sin 2010-2013 strategisk plan under perioden juli 2010 till oktober 2012. Syftet med granskningen är att bidra till förståelsen av MF: s resultat i utvecklingen av den privata sektorn och till engagemang av intressenterna i en dialog om vad som är drivkrafterna och begränsningar bakom ekonomisk tillväxt i provinsen och den roll som underlättande av MF kan spela in ytterligare utveckla privata sektorn i samband med regeringen. Resultaten av halvtidsöversynen kommer att användas som underlag för Sidas beslut om om att förlänga sitt avtal med MF efter juni 2013.

PDF image