Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

English/Swedish – Swedish/English

Publikationsdatum:
2014-01-13
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Denna Ordlista producerades ursprungligen av nätverket för utveckling Utvärdering, ett underorgan till utvecklingsbistånd kommittén (DAC) inom OECD. Syftet med nätverket är att öka effektiviteten i internationella utvecklingsprogram genom att stödja robust, informerade och oberoende utvärdering. Nätverket är en unik kropp, som samlar över 30 bilaterala givare och multilaterala utvecklings byråer: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Europeiska kommissionen, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA, Världsbanken / IEG, Asiatiska utvecklingsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Europeiska Banken för återuppbyggnad och utveckling, UNDP, och IMF.

PDF image