Evaluation of Afghanistan Analysts Network (AAN) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-01-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:2:II
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Ian Christoplos , Dina Sinigallia , Palwasha Hassan , Saboor Kamraan
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten och slutsatserna av utvärderingen av Afghanistans Analytiker Network (AAN). Utvärderingen visade att AAN gör högkvalitativa analyser, särskilt av aktuella politiska händelser i Afghanistan, som är av relevans för den politiska orientering av det internationella samfundet i landet. För att bli mer relevant för de svenska utvecklingsmålen för organisation kommer att behöva höja sin nivå av att informera och påverka den afghanska regeringen och gå mot större afghanska ägande och ledning av organisationen. Denna process bör följas av utveckling av en tydlig strategi med specifika mål och indikatorer.

PDF image