Evaluation of Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-01-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:2:I
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Ian Christoplos , Dina Sinigallia , Palwasha Hassan , Saboor Kamraan
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten och slutsatserna av utvärderingen av Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU). AREU är en organisation som skapades i det som var en effektiv vakuum i förhållande till ingående, empiriskt baserade analyser. Det har gett högkvalitativ forskning och data. Men perioder av ineffektiv förvaltning i kombination med en brist på tydlig riktning, identitet, mål och indikatorer, har haft en negativ inverkan på organisationen och hotar dess förmåga att hålla sig relevant och effektiv. Nya indikationer på ett konstruktivt sätt att ta itu med AREU utmaningar bör upprätthållas och genomföras. Utan dessa skulle det vara svårt för utvärderingsgruppen att rekommendera fortsatt finansiering till organisationen. Men med den nya ledarskap, har AREU utvecklat ett antal interna planer och ett utkast till strategi för att ta itu med huvuddelen av de problem som har uppkommit under senare år.

PDF image