Studie av Sidas arbete med rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och intersexuella personer

This report is also available in English, "Study on Sida’s work on human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and interest persons" (Sida61697en)

Publikationsdatum:
2014-02-11
Språk:
Svenska
Författarna:
Annika Nilsson , Klara Lundholm , Erik Vågberg
Beskrivning:
Denna studie syftar till att redovisa utveckling och resultat av Sidas insatser på hbt-området fram till oktober 2013, att beskriva nuläget samt observerade framgångar och utmaningar.

PDF image