Mid Term Review of the MENA-OECD Investment Programme 2011-2015 - Final Report

Publikationsdatum:
2014-03-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:11
Språk:
Engelska
Författarna:
Ali Dastgeer , Suleman Sumra , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
MENA-OECD:s investeringsprogrammet lanserades 2005 på begäran av den Mellanöstern-och Nordafrika (MENA) regeringar att stödja reformpolitiken för tillväxt och sysselsättning. Det främjar reformer för att förbättra investeringsklimatet, modernisera företagsklimatet och stärka regionala och internationella samarbeten, i syfte att främja regional integration, ekonomisk utveckling och skapa arbetstillfällen i MENA-regionen.

PDF image