Evaluation of the project to encourage the uptake and use by developing countries of the international standard (ISO 26000) on Social Responsibility in the MENA region (2010-2014) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-04-14
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:16
Språk:
Engelska
Författarna:
Bernt Andersson , Folke Hermansson Snickars , Adam Pain
Beskrivning:
MENA-ISO 26000-projektet syftar till att bygga upp den lokala kapaciteten på ISO 26000 och dess tillämpning för att låta organisationer i Mellanöstern och Nordafrika att tillämpa Social Responsibility (SR) principer i sin verksamhet. MTR fann att projektet har inrättat en effektiv organisation, som leds av ISO, Genève, med de nationella standardiseringsorganen (se förteckningen) att ansvara för genomförandet av det projektet. Projektet har framgångsrikt utbildat mer än 100 nationella experter och engagerade mer än 80 organisationer i MENA regionen att integrera ISO 26000 i sin verksamhet. MTR fann också att nyckeln till en hållbar utveckling är att stärka de nationella standardiseringsorganen, bibehålla den grupp av nationella experter och hitta finansiering för deras arbete. NSB bör också söka samverkan med andra myndigheter arbetar med socialt ansvar. De insatser för att utveckla nödvändiga individuella och organisatoriska kapacitet bör uttryckligen behandlas i arbetsplanen för 2014.

PDF image