Personalstrategi - Information och vägledning för dig som medarbetare på Sida.

Publikationsdatum:
2014-04-23
Språk:
Svenska
Beskrivning:
broschyren är till för dig som medarbetare på Sida. Den beskriver den strategi som styr vår personalpolitik och kompetensförsörjning. Den innehåller också vägledningar för dig som har frågor eller funderingar. Vi behöver en fl exibel personalstrategi som svarar upp mot förändringar i verksamheten och omvärlden. Syftet är att ha en långsiktig, effektiv och ändamålsenlig kompetensförsörjning som rustar Sida för att möta dagens och framtidens utmaningar. På Sida är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Vi förväntar oss att du är objektiv, resultatorienterad och ansvarstagande och vill att du delar med dig av dina kunskaper samtidigt som du är lyhörd inför dina kollegors erfarenheter. Vi på Sida erbjuder dig en god arbetsmiljö och arbetar aktivt för att du som medarbetare ska kunna ha infl ytande och känna delaktighet och ansvar.

PDF image