Using Transitional Justice to Promote Development

Development Trends - APRIL 2014

Publikationsdatum:
2014-04-30
Språk:
Engelska
Författare:
Helena Sancho
Beskrivning:
Development Trend kommer att fokusera på den växande erkännande av behovet att stärka kopplingar mellan övergångs rättvisa och övergripande utveckling. Genom att etablera rättvisa för tidigare brott mot mänskliga rättigheter transitional justice öppnar upp för de förändringar som behövs för att inrätta av rättsstatsprincipen och möjligheten för befolkningen att börja lita på staten igen. Denna övergång är relevant för en stor antal stater på alla kontinenter: Colombia; Irak; Tunisien; Myanmar; Demokratiska republiken Kongo, Uganda; Peru; Kosovo, Afghanistan och Kambodja är bara en några exempel.

PDF image