Cecilia Holm, praktikant på organisationen Svalorna leder med hjälp av en tolk en workshop i marknadsföring för småföretagare i Bolivia.

Cecilia Holm, praktikant på organisationen Svalorna Latinamerika leder med hjälp av en tolk, som tolkar från spanska till aymara, en workshop i marknadsföring för småföretagare i Bolivia.

Foto: Linnea Uppsäll/Svalorna Latinamerika

ANNAT ENGAGEMANG

Vanliga frågor om engagemang

Uppdaterad: 26 januari 2016

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna som ställs till Sida av personer som vill engagera sig som volontär eller praktisera eller arbeta på Sida.

Frågor om utbildning och språk

1) Vilka utbildningar är mest lämpliga om jag vill arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor?

En akademisk utbildning inom ett relevant ämne är grunden för att kunna arbeta inom bistånd. I dag finns många utbildningar med inriktning på globala studier, utvecklingssamarbete och internationella utvecklingsfrågor. Den typen av utbildning är förstås relevant, men andra utbildningar kan vara minst lika relevanta. Många som arbetar med utvecklingsfrågor har examen från något av de bredare utbildningsprogrammen som till exempel civilekonom, jurist eller civilingenjör och har på ett eller annat sätt riktat in sina studier mot internationella frågor.

2) Räcker en kandidatexamen eller måste jag ha en masterexamen?

Med en kandidatexamen uppfyller du oftast de formella kraven, men de flesta som anställs har magisternivå på sina studier. Om du vill arbeta internationellt är nästan alltid masternivå ett krav.

3) Är det bäst att specialisera sig eller ska jag välja en så bred utbildning som möjligt?

Både generalister och specialister efterfrågas. Det viktiga är att du läser in dig och blir riktigt bra på det du vill arbeta med. Utvecklingsfrågor är oerhört komplexa och det krävs att du är insatt. Vilket specifikt ämne som är bra att vara inriktad mot ändrar sig över tid. Det är viktigt att också komma ihåg att breda språkkunskaper ofta är ett krav i kombination med ämneskunskaper.

4) Kan jag söka resestipendium genom Sida för att skriva min examensuppsats utomlands?

Ja, Sida samarbetar med universitet och högskolor genom stipendieprogrammet Minor Field Studies. Programmet ger studenter möjlighet att under sin utbildning genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland som grund för ett examensarbete eller en uppsats på C- eller D-nivå. Sida finansierar även stipendier inom Linnaeus-Palme. Även om Sida bekostar dessa stipendier handläggs de av Universitets- och högskolerådet, där du också finner mer information om de olika ansökningsprocesserna.

5) Kan jag få handledning från Sida vid uppsatsskrivande?

Sida erbjuder det i mån av plats och tid för handledning. Det är varje enskild avdelning som beslutar om möjligheten att ta emot någon för examensarbete/uppsatsskrivning. Det bästa är därför att du tar direktkontakt via mejl eller telefon med den avdelning som du tror är intressant.

6) Jag ska skriva en MFS-uppsats och behöver tips.

Du kan söka bland tidigare MFS-studier i en databas som administreras av Universitets- och högskolerådet.

7) Vilka språkkunskaper behövs för att arbeta på Sida eller inom FN?

När du söker jobb inom bistånd i Sverige och internationellt är goda språkkunskaper en viktig merit, helst i fler språk än svenska och engelska. Inom FN förväntas alla anställda på högre nivå oavsett yrkeskategori behärska något annat FN-språk förutom engelska. Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Frågor om ideellt engagemang och volontäruppdrag

1) Hur kan jag engagera mig för utsatta människor?

Det finns många sätt att engagera sig. Ett bra sätt att lära sig mer om frågorna och få kunskap om hur man kan påverka är att engagera sig i en organisation eller förening.

2) Jag studerar ett internationellt program på universitet men saknar praktiskt erfarenhet av utvecklingssamarbete. Hur kan jag skaffa mig erfarenhet?

Ett första steg kan vara att engagera sig ideellt i en organisation eller förening där möjligheten att testa på praktiskt arbete finns. Praktik är en annan väg in för att få testa på hur det är att arbeta med frågorna. Sida erbjuder även stipendium där du får göra en fältresa och skriva ditt examensarbete utomlands. Volontäruppdrag i fält är också en bra möjlighet om du vill få praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.

3) Jag skriver ett skolarbete om bistånd. Kan jag intervjua någon på Sida?

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa det vi skriver om ditt ämne eller land här på hemsidan. Om du har specifika frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att höra av dig till vår kommunikationsenhet 08-698 50 00 eller på mejl till sida@sida.se.

4) Hur gör jag för att delta i/anordna ett utbyte?

Du kan både kolla upp vilka aktuella utbyten som redan finns eller skapa ett eget utbyte. Kontakta organisationer, kolla med din skola, sök stipendium. Se mer information om utbyten.

5) Jag vill resa utomlands som volontär. Vilka möjligheter finns?

Tänk noga igenom varför du vill göra det, är det för att hjälpa andra eller för att utvecklas själv? Eller kanske båda delar? Bestäm sedan världsdel, land och vilken fråga du vill jobba med. Du kan söka pengar till det du betalar själv. För att få lön som volontär krävs ofta en yrkesutbildning och yrkeserfarenhet i Sverige. Läs mer om volontärarbete.

6) Kostar det att vara volontär?

Det beror på vilken slags volontäruppdrag och vilken organisation du väljer, men var beredd på att betala resa, mat och boende själv. Till det kan du söka stipendier och pengar från fonder.

7) Kan man vara volontär i Sverige?

Absolut, det finns många intressanta och viktiga volontäruppdrag att göra i Sverige. Det kan också vara ett första steg mot att senare åka ut i världen som volontär. Läs mer om våra tips om volontärarbete.

8) Jag vill jobba på ett barnhem. Har ni några tips?

Tänk på att det kan vara svårt att göra en bra insats för barn under en kort tid. Barn behöver långsiktig trygghet. Kanske är det bättre att jobba med en organisation i Sverige som stödjer barns rättigheter? Sida samarbetar till exempel med Rädda Barnen och Plan International.

Nedan har du fler tips:
Röda korsets ungdomsförbund
Röda korset
UNICEF - Operation Dagsverke
ECPAT - Mot Barnsexhandel
Diakonia

9) Jag har hittat en organisation som söker volontärer, hur vet jag att de är seriösa?

Det bästa du kan göra är att ta kontakt med någon som har erfarenhet av organisationen, som till exempel har varit volontär för dem tidigare. Besök också organisationens hemsida, ring och prata med dem och ställ frågor om hur de arbetar. Begär gärna en årsredovisning för det gångna året.

10) Kan jag komma på studiebesök på Sida?

Sida erbjuder föreläsningar genom Sida Alumni. Det är ett föreläsningsprogram där alumner som nyligen gjort en fältstudie i ett utvecklingsland kan komma till ditt klassrum, föreläsningssal, konferensrum eller liknande, för att berätta om sina personliga upplevelser från sin resa. Dessa personliga upplevelser kopplas samman med biståndsfrågor i allmänhet genom diskussioner och värderingsövningar. Föreläsningen är gratis. I övrigt har vi svårt att ta emot studiebesök på huvudkontoret i Stockholm på grund av hög arbetsbelastning.

11) Jag vill starta ett biståndsprojekt och undrar om jag kan söka bidrag.

Som enskild person kan man inte söka finansiering från Sida till ett projekt. Vi rekommenderar att undersöka möjligheterna att engagera sig via någon av de organisationer som har stöd från oss, och via paraplyorganisationen Forum Syd. Aktuella stöd att söka för enskilda organisationer beskrivs på vår hemsida. Här kan du läsa mer om att söka finansiellt stöd från Sida (pdf).

Vi har också möjligheter för dig som är företagare. Läs om vårt samarbete med näringslivet.

12) Jag har en produkt som jag vill utveckla. Kan jag söka pengar hos Sida?

Sida kan inte ge stöd till patent eller utveckling av produkter för användning i våra samarbetsländer. Små och medelstora företag kan bland annat söka stöd hos Tillväxtverket via programmet DemoMiljö samt hos Swedfund via programmet Swedpartnership. Aktiekapital och lån för utveckling av företag i fattiga länder ges bland annat av statens riskkapital Swedfund och av International Finance Cooperation (IFC), ett företag inom Världsbanksgruppen. Du kan även läsa mer om samarbetsmöjligheter på vår hemsida.

Frågor om jobb och praktik

1) Vad krävs för att få jobb på Sida?

För att få jobb på Sida rekommenderar vi att du skaffar dig en bra utbildning. Utöver utbildning kan du engagera dig ideellt, resa själv och skaffa dig erfarenhet från andra jobb. Om du vill ha konkreta tips, kan du läsa mer här om att jobba med bistånd.

2) Behöver jag erfarenhet från andra länder för att få jobb på Sida?

Det är nästan alltid ett krav med någon form av erfarenhet inom utvecklingssamarbetet vid tjänster på Sida. Om du söker en tjänst där inte insatshantering är en del av jobbet är det inte alltid lika stora krav på det.

3) Är arbetet på Sida kontorsbundet eller befinner man sig ofta på resande fot?

Mycket av jobbet på Sida är kontorsbundet. Det förekommer regelbundna resor till samarbetsländerna, men huvuddelen av arbetet gör man vid sitt skrivbord och i möten med andra handläggare.

4) Var hittar man tjänster som är lediga på Sida?

Vi annonserar alla lediga befattningar på vår hemsida under Lediga jobb. Vi har också i uppdrag att rekrytera svenskar till internationella uppdrag i FN-systemet. Även dessa befattningar annonseras här. Sida administrerar inte spontanansökningar/intresseanmälningar utan erbjuder istället möjlighet att prenumerera på lediga jobb.

5) Var kan man hitta internationella jobb som är mer specifikt yrkesrelaterade, till exempel för sjuksköterskor, läkare, ingenjörer, lärare och kommunikatörer?

Den typen av tjänster finns i större utsträckning hos civilsamhällesorganisationer. Ett tips är att hålla utkik på sajter som ideellajobb.se, globalportalen.org och lakareutangranser.se.

6) Finns det något trainee-program riktat mot dem som inte har så lång jobberfarenhet?

Sida har flera program för yngre akademiker. Vi finansierar ett antal utbildningsprogram för att öka kunskapen och kompetensen om utvecklingssamarbete hos yngre svenskar. Syftet är att fler svenskar inom olika kompetensområden ska jobba inom biståndet i framtiden. Utbildningsprogrammen innebär bland annat tjänstgöring inom FN-organisationer, EU och i Sidas samarbetsländer. Sida stöder också kortare praktikprogram och utbytesprogram. Personerna som har deltagit i programmen ses som en resursbas för framtida anställningar inom biståndet. Det är endast möjligt att medverka i ett av dessa program:

Bilaterala Biträdande Experter (BBE)
Junior Professional Officer (JPO)
Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)
Junior Professionals in Delegation (JPD)

7) Kan man söka sommarjobb på Sida?

Sida har tyvärr ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar för sommarjobb. För framtiden hänvisar vi dig till att söka specificerade befattningar. Lediga jobb annonseras på denna sida där vi erbjuder prenumeration på lediga jobb.

8) Går det att praktisera på Sida?

Ja, Sida tar emot praktikanter varje termin. Praktiken är ett bra tillfälle att fördjupa sina kunskaper om internationellt utvecklingssamarbete. Praktikplatser på Sida finns för närvarande annonserade hos Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, som tar emot ansökningar och sköter urvalet. FUF erbjuder ett praktikantprogram genom vilket du som är universitetsstuderande kan söka terminslånga praktiker på organisationer, myndigheter och företag som arbetar med globala utvecklingsfrågor i Sverige. Parallellt med din praktik erbjuds du kompetensutveckling, inspirationsträffar och nätverksmöjligheter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />