Student med böcker i Tanzania.

Student med kurslitteratur i Tanzania.

Foto: Victor Brott

engagera dig

Sidas stipendier och praktikprogram

Uppdaterad: 27 november 2017

Sida finansierar två stipendier - Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme - som handläggs av Universitets- och högskolerådet, där du också finner mer information om ansökningsprocesserna. Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden. Sida finansierar också olika typer av praktikprogram.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Några av de studenter som genomfört sitt MFS-uppdrag återfinns sedan i Sidas Alumni-program, där de har i uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om Alumni-programmet och hur man kontaktar studenterna.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i länder där utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Journaliststipendier

Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje stipendium uppgår till högst 45 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden.

Praktikantprogrammet

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar, som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett utvecklingsland. Praktiken ska pågå under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland. Praktikantprogrammet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) på uppdrag av Sida.

Praktik på Sida

Sida tar emot praktikanter vid myndigheten i Sverige när behov/möjlighet finns. Sida erbjuder inte praktikplatser vid utlandsmyndigheterna.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram. Praktiken bör genomföras på heltid, och kan inte genomföras under sommarmånaderna.

Praktikplatserna annonseras hos Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, som tar emot ansökningar och sköter urvalet. FUF erbjuder ett praktikantprogram genom vilket du som är universitetsstuderande kan söka terminslånga praktiker på organisationer, myndigheter och företag som arbetar med globala utvecklingsfrågor i Sverige. Parallellt med din praktik erbjuds du kompetensutveckling, inspirationsträffar och nätverksmöjligheter.

Sommarjobb

Sida har ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar för sommarjobb. På sidan för Lediga jobb hittar du lediga befattningar.

Se även praktik- och stipendietips genom andra organisationer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />