Ett 50-tal personer, bilden är tagen uppifrån och personerna står i en klunga och tittar upp och in i kameran.

Några av Sidas personal på huvudkontoret på Valhallavägen i Stockholm.

Foto: Sida

Lediga jobb på sida

Personalstrategi

Uppdaterad: 26 augusti 2015

Personalidé  

Sida ska på regeringens uppdrag hantera svenska biståndsmedel på ett kostnadseffektivt, flexibelt, innovativt och säkert sätt. Genom det bidrar vi till att uppfylla målen för det internationella utvecklingssamarbetet. Vi har god förståelse om samhällets olika aktörer och tar tillvara förutsättningarna i olika miljöer och säkerställer att svenska biståndsmedel bidrar till fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar utveckling. Med vår centrala roll i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling bistår vi regeringen och andra aktörer med expertstöd.

Erbjudande

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen.  Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer – även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Förväntningar

Vi förväntar oss att våra medarbetare håller en hög professionell nivå och tar ansvar för att uppnå goda resultat. Arbetet ska utföras med förståelse för samarbetsländernas utvecklingsbehov över tid och bidra till att säkerställa svensk utvecklingspolitik. Eftersom en stor del av kärnverksamheten sker på ambassad förväntar vi oss att du periodvis är beredd att vara posterad utomlands.

Vi förväntar oss att du är inriktad på att vara en god kollega som är generös med din kompetens och bidrar till ett professionellt arbetsklimat. Du kan förhålla dig till ett multikulturellt sammanhang på ett respektfullt och lyhört sätt och hantera ett föränderligt uppdrag. Du har förståelse för vad det innebär att arbeta på uppdrag av riksdag och regering för att nå resultat för människor i våra samarbetsländer.  

Personalpolicy

Personalpolicyn är till för dig som arbetar på Sida och ersätter tidigare chefs- respektive medarbetarpolicy. Den är till för att skapa tydlighet i hur Sida ska ta vara på var och ens kompetens och förmåga på bästa möjliga sätt.

Ladda ned Sidas personalpolicy som pdf-fil.

Personalstrategi

I vår personalstrategi finns information och vägledning för dig som medarbetare på Sida. Den innehåller också vägledningar för dig som har frågor eller funderingar. Ladda ned personalstrategin.


Sidansvarig: Enheten för kompetensförsörjning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />