Pristina i Kosovo

2008 utropade Kosovo sin självständighet och alltjämt har landet en lång väg att gå innan det är moget för EU-medlemskap.

Foto: David Isaksson/Global reporting

Anställda berättar

Fokus på mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 2 juli 2014

Att arbeta med bistånd innebär ett stort ansvar. Därför är det oerhört viktigt att alla förstår att de pengar vi använder kommer från skatt som betalats av människor i Sverige. Det säger Visare Gorani-Gashi som är handläggare för mänskliga rättigheter och demokrati på den svenska ambassaden i Kosovo.

Visare Gorani-Gashi har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo, bland annat för organisationen Humanitarian Law Centre och på FN-organet UNDP. När hon för några år sedan fick erbjudandet av premiärministern i Kosovo att driva ett kansli för jämställdhetsfrågor tog hon chansen. 

 Visare Gorani-Gashi

–Det var en intressant möjlighet. Även om jag själv inte var politiskt tillsatt, gav det mig resurser och möjligheter att påverka inifrån.

Utgår från Kosovos prioriteringar

Efter några år hade Visare Gorani-Gashi kommit så långt hon kunde. Det var dags för något annat. Och så, i juni 2010, började hon på Sida i Kosovo:

 – Sidas och Sveriges sätt att arbeta om stämmer väldigt väl med mina egna principer. Sveriges stöd till Kosovo utgår från landets egna prioriteringar och mänskliga rättigheter står i fokus för samarbetet, fortsätter Visare Gorani-Gashi.

Ett aktuellt exempel på det sistnämnda är den nyutkomna minnesbok där alla de människor som mördats eller försvunnit under kriget (1998-2000) dokumenteras.

– Det unika med boken är att den inte gör någon skillnad mellan etniska grupper. Här finns de civila offren med, men också serbiska poliser och gerillasoldater från den kosovoalbanska gerillarörelsen KLA. Jag tror att boken – just därför att den inte gör någon skillnad mellan personer – kan tjäna som en utgångspunkt för en försoningsprocess som kan hjälpa oss att komma förbi det hat som utgör en stor del av vårt förflutna, fortsätter Visare Gorani-Gashi.

 Utsatt för diskriminering

Som ung student i dåvarande Jugoslavien upplevde Visare själv hur orättvist den kosovoalbanskas befolkningen behandlades, jämfört med medborgare i andra republiker. De möjligheter hon hade till utbildning och stipendier var till exempel mycket sämre än andra ungdomars.

– Ingen ska behöva utsättas för diskriminering på grund av sin nationalitet, religion, sexuell läggning eller något annat. Idag är den serbiska gruppen i Kosovo väldigt utsatt. Men de ska inte behöva uppleva samma slags diskriminering som kosovoalbanerna tidigare utsattes för, fortsätter Visare Gorani-Gashi.

Trots att många år gått sedan Visare började arbeta med mänskliga rättigheter är kampen för jämlikhet och rättvisa alltjämt hennes drivkraft. Hon citerar den sydafrikanske ärkebiskopen Desmund Tutu som en gång sa: ”Jag behöver inte smulor av medlidande från våra herrars bord, jag vill ha hela menyn av rättigheter!”

Som lokalanställd programhandläggare har Visare en möjlighet att komma nära partners och förstå skeenden på ett sätt som kan vara svårt för en utsänd Sida-medarbetare som inte behärskar språket. Men kan det finnas risker att hon kommer ”för nära” och riskerar att tappa det oberoende som är en förutsättning för arbetet?

– Nej, säger Visare bestämt. Jag är väldigt tydlig med vad jag står för. Det finns dessutom alltid regler och bestämmelser som jag måste följa. Jag fattar till exempel aldrig beslut om vilka organisationer som ska få stöd från oss. Vi på Sida är inte heller direkta samarbetspartners, utan stödet till det civila samhället går som regel via svenska organisationer.

Att känna till och förstå svensk kultur och svenska värderingar är viktigt för den som arbetar med mänskliga rättigheter och Visare har vid två tillfällen varit på arbetsresor till Sverige.

–Jag var faktiskt inte särskilt förvånad första gången, eftersom jag kände till en hel del om Sverige. Men för att fullt ut kunna förstå svenska värderingar är det viktigt att själv besöka Sverige.

Viktigt med resultat

En annan viktig fråga i biståndet är resultaten. Men hur mäter man förändringar av människors attityder?

 – Jo, det är möjligt och jag är övertygad om att vi inom tio år kommer att se förändringar i samhället. Redan idag finns det en mycket större tolerans och respekt i Kosovo jämfört med för tio-femton år sedan. Alltjämt är dock stora delar av landet traumatiserat och påverkat av kriget och det kommer att ta tid att läka alla sår. Efter kriget såg många i Kosovo den serbiska befolkningen som kollektivt skyldig till de övergrepp man utsatts för. Nu finns det en större insikt om att det är var och en som måste ställas till ansvar för sina handlingar, inte ett helt folk, konstaterar Visare.

2008 utropade Kosovo sin självständighet och alltjämt har landet en lång väg att gå innan det är moget för EU-medlemskap. Men trots alla problem ser Visare positivt på utvecklingen:

–Om jag inte vore optimistisk så skulle jag inte leva i Kosovo!


Sidansvarig: Enheten för kompetensförsörjning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />