Louisa De Wet

Louisa de Wet jobbar som Monitoring and Evaluation Officer på UN Women i Uganda.

Foto: Sida

UN YOUTH VOLUNTEER

Louisa De Wet arbetar på UN Women i Uganda

Uppdaterad: 1 mars 2018

Louisa De Wet är UN Youth Volunteer (UNV) i Uganda där hon arbetar med uppföljning av UN Womens verksamhet

Varför sökte du tjänsten som UNV?

– Båda mina föräldrar jobbar inom biståndsbranschen och jag har vuxit upp i länder som Zimbabwe, Tanzania och Vietnam. För mig var det självklart att fortsätta i samma spår. Jag har alltid velat arbeta med övervakning och utvärdering av projekt, för att se var och hur bistånd och investeringar kan göra mest nytta. FN lockade mig eftersom många utvecklingsproblem i världen sträcker sig över landsgränserna, vilket kräver multilateral och transnationell koordination samt globala samarbeten. 

Hur upplevde du rekryteringsprocessen?

– Rekryteringen var nog den tuffaste jag varit med om! Jag lade otroligt mycket tid på att förbereda mig inför mina intervjuer. Jag rekommenderar andra intervjukandidater att lära sig tekniska begrepp och titta på exempel på hur organisationen har arbetat med frågor och projekt som kan kopplas till arbetsbeskrivningen.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Som Monitoring and Evaluation Officer så får jag jobba inom fem olika tematiska områden på UN Women vilket gör mina arbetsuppgifter otroligt breda och varierande. Jag läser och renskriver många rapporter, åker ut i fält för att utvärdera projekt, intervjuar mottagare, samt planerar och rapporterar om vårt arbete och resultat.

Har du fått användning av dina tidigare erfarenheter?

– Förutom mina 13 år som bosatt i Afrika och Asien har jag har en kandidatexamen i internationella relationer samt en master inom utvecklingsstudier, där jag fokuserade på kvinno- och genusfrågor. Dessutom har jag gjort både en praktik och en Sida-sponsrad Minor Field Study (MFS) i Uganda, vilket gjorde att jag hade erfarenhet och kunskap om det som jag jobbar med på UN Women i Kampala.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag tycker om att åka ut i fält för att träffa mottagarna av det arbete som vi utför. Det ger mig inblick i hur situationer ser ut ‘på marken’ och mina kollegor och jag kan bättre förstå och anpassa projekten som vi stödjer. Uganda har för tillfället Afrikas största flyktinganläggningar, vilket betyder att den politiska och sociala situationen är ganska unik och kan komma att ändras ganska snabbt.

Vad har du bidragit med som UNV?

– Jag har infört mer struktur inom rapporteringen av våra projekt. Jag ansvarar också för kontorets Knowledge Management System och ser till att alla våra resultat, publiceringar och rapporter finns tillgängliga för mina kollegor och våra samarbetspartners i en central databas.

Vill du fortsätta att jobba inom FN?

– Absolut! Det finns relativt få svenskar som jobbar inom FN och som en medlemsorganisation med 193 länder så är det viktigt att Sverige kan vara med och påverka agendan. Jag har mycket ansvar inom min roll och tycker att det är otroligt givande att se hur vårt arbete ger konkreta och mätbara resultat. 


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />