Alexander Mark D’alessandro

Foto: Sida

UN YOUTH VOLUNTEER

Alexander Mark D’alessandro arbetar på UNDP i Bolivia med jämställdhet

Uppdaterad: 8 mars 2018

Alexander Mark D’alessandro är UN Youth Volunteer (UNV) på UNDP:s kontor i Bolivia där han arbetar med jämställdhetsfrågor och resursmobilisering

Varför sökte du tjänsten som UNV?

– Min personliga övertygelse är att multilateralism är det enda effektiva sättet att lösa transnationella problem och det har således alltid varit min ambition att arbeta inom FN. Jag tog min mastersexamen 2016 och såg UNV-positionen som en perfekt steg in till FN-systemet och ett sätt att få erfarenhet av utvecklingssamarbete.

Hur upplevde du rekryteringsprocessen?

– Rekryteringsprocessen var omfattande och svår. Jag gjorde ett test och intervjuer med både UNV i Bonn och UNDP-kontoret i La Paz. UNDP i La Paz frågade specifika frågor om utvecklingssituationen i Bolivia så mitt bästa tips till andra sökande är att de bör lära sig så mycket som möjligt om det land de vill arbeta i. Hela processen gick ganska fort med tanke på att jag sökte i mars och anlände till Bolivia i juli.

Hur var förberedelsekurserna?

– Vi hade en förberedelsekurs på Sida i Stockholm och en förberedelsekurs på UNV i Bonn. Jag tyckte att båda kurserna var mycket relevanta och användbara för mitt uppdrag. Men det mest värdefulla för mig under dessa kurser var att lära känna de andra UNV:erna och höra om deras förväntningar och farhågor inför sina uppdrag. Vi håller faktiskt fortfarande kontakten via en WhatsApp-grupp och delar tips, information och finns alltid där för att stödja varandra.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag uppfattar det som att kontoret inte gör någon skillnad på UNVs och fast personal. Vi har alla samma ansvar och skyldigheter vilket gör jobbet mycket utmanande men också mycket givande. Jag jobbar med den strategiska utvecklingsenheten och är ansvarig för resursmobilisering, alliansbyggande och att skapa en strategi för jämställdhetsintegrering för UNDP Bolivia.

Har du haft användning av dina tidigare erfarenheter?

– Innan La Paz gjorde jag praktik på Europeiska folkpartiets (EPP) sekretariat vid Europeiska Regionkommittén i Bryssel. Jag deltog i möten i Regionkommittén och Europaparlamentet, skrev rapporter och samarbetade med olika EPP-politiker. Alla dessa uppgifter har hjälpt mig att utföra mitt arbete här i La Paz, särskilt policyrapportering. På en personlig nivå så har jag bott 16 år i Spanien vilket underlättat vad gäller språket samt att anpassa mig till Bolivias kultur.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa är vetskapen om att vårt arbete på UNDP bidrar till till att förbättra levnadsstandarden för bolivianska kvinnor och hjälper till att ge dem rättigheter och resurser för att förändra både sina liv och andas. Mitt jobb ger mig också möjligheten att träffa ett stort antal olika aktörer, från bolivianska gruvarbetare i Potosís rådhus till presidenten Evo Morales i Bolivias utrikesdepartement. Jag vet inte om någon annan position kunde ha gett mig så många intressanta upplevelser som den här.

Har du bidragit med något särskilt som UNV?

– UNDP:s kontor i Bolivia har ingen formaliserad jämställdhetsstrategi och de har lite information om potentiella givare. Jag har fått uppgiften och ansvaret för att genomföra en strategi för jämställdhetsintegrering för alla projekt och vi har för närvarande ett utkast som vi kommer att presentera för vice representanten för UNDP. Jag har också skapat en mekanism för att identifiera givare inom olika tematiska områden och det kommer att hjälpa projekt att få mer finansiering på lång sikt. Jag har också rest över hela Bolivia för att delta i kapacitetsworkshops.

Vill du fortsätta att jobba inom FN?

– Yes! Att arbeta vid UNDP Bolivia har varit en oerhört givande upplevelse och har bara stärkt min ambition att fortsätta arbeta inom FN. FN finns i hela världen vilket innebär att man kan flytta runt och få möjlighet att ständigt utvecklas både professionellt och personligt samtidigt som man hjälper till att förbättra andra människors liv.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />