Johan Dittrich Hallberg

Foto: Privat

special assistant to the resident coordinator

Inom FN har du kollegor från hela världen

Uppdaterad: 27 november 2015

Johan Dittrich Hallberg är Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) i Moldavien, där han arbetar intensivt med FN:s samordnande arbete Delivering as One.

Varför sökte du en tjänst inom FN?          

– Efter att ha jobbat med EU:s krishanteringsinsatser i Georgien och Kosovo i några år ville jag se hur det var att jobba för FN. Det är en unik organisation med en väldigt speciell roll och stark global legitimitet som ingen annan organisation kan matcha. Jag har tidigare mest ägnat mig åt freds- och konfliktfrågor, så SARC-tjänsten har gett mig en möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag stöttar Resident Coordinator, som är den högsta FN-tjänstemannen i landet och som min titel antyder bistår jag henne i det dagliga arbetet, till exempel med att skriva talepunkter och att följa och rapportera om den politiska utvecklingen i landet. Jag jobbar även mycket med koordinering av FN-organen i UN Country Team Moldavien så att alla jobbar mot samma mål.

Vad är det bästa med att arbeta inom FN?

– Att få ägna sig åt arbetsuppgifter som är intressanta och meningsfulla är huvudanledningen till att jag sökte det här jobbet. Vår uppgift är att bidra till Moldaviens utveckling så att människorna här kan få ett bättre liv. En annan fördel med att jobba för FN är att få bo i och uppleva olika länder. Den internationella arbetsmiljön inom organisationen är väldigt inspirerande. Det är helt enkelt kul att jobba med kollegor från hela världen!

Vad har du bidragit med i rollen som SARC?

– Jag har en nyckelroll i arbetet för att driva FN:s Delivering as One-reform i Moldavien. Tillsammans med mina kollegor har jag arbetat intensivt med att revidera och förbättra styrdokument för Delivering as One, däribland vår United Nations Development Assistance Framework (UNDAF), som styr FN:s arbete i landet. En förutsättning för att FN-organen ska kunna arbeta smidigt och effektivt är att få till bra ramverk av strategier och andra styrdokument som FN kan arbeta utifrån.

Vilken påverkan har FN:s samordnade arbete, Delivering as One, haft på Moldaviens utveckling?

– Moldavien ligger långt fram i Delivering as One-reformen. Tack vare att FN-organen arbetar närmare och mer samordnat i dag har vi också blivit mer effektiva, både vad gäller kostnader och resultat. Gemensamma projekt gör att vi kan utnyttja de olika FN-organens specifika kompetens och därigenom nå bättre resultat, något som är positivt för Moldaviens utveckling. Från den moldaviska regeringens sida är man mycket positiv till vårt arbete inom ramen för Delivering as One, eftersom det gör samordningen av utvecklingssamarbetet enklare.   

Vill du fortsätta arbeta inom FN-systemet?

– I grunden är jag intresserad av det, men det beror naturligtvis på möjligheterna att få intressanta tjänster. Familjesituationen spelar också stor roll, när man flyttar mellan olika länder är det viktigt att man är överens med och har stöd av sina nära och kära. 

 

Period: september 2014 - september 2017.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />