Linnea Van Wagenen

Foto: Carolyn Williams-Gerdes

Internationella tjänster

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)

Uppdaterad: 31 maj 2018

Sveriges SARC-program (Special Assistant to Resident Coordinator) ger akademiker med minst 5 års relevant erfarenhet möjlighet att tjänstgöra inom FNs reformarbete, Delivering as One, som syftar till att effektivisera FN:s program på landnivå.

SARC-tjänster är placerade på UN Resident Coordinator's Office (RCO) i de flesta av FN:s programländer. Sverige har genom SARC-programmet stöttat FN-reformen i ett 20-tal länder genom fler än 40 SARC-placeringar sedan 2006.

Sida rekryterar främst till länder i Afrika, Mellanöstern och Asien, men även i viss utsträckning till Latinamerika och Östeuropa.

En SARC arbetar för och med alla FN-organ som organiseras i landsteamet (UN Country Team) under ledning av FN:s chef (Resident Coordinator) i varje land i syfte att garantera det samlade FN-systemets effektivitet.

Sida rekryterar till SARC-tjänster och annonserar dem på sida.se.

Vill du veta mer om SARC-programmet?

Då kan du hitta mer information i faktabladet samt dokumentet med vanliga frågor som finns att ladda ner på denna sida. Det innehåller bland annat information om kvalifikationskrav, hur man söker en tjänst, hur urvalsprocessen ser ut samt lön och anställningsvillkor.

Utlysningar 2018

Sida kommer att annonsera 6–8 SARC-tjänster under 2018 och 2 SDP-tjänster.

Specialist Development Programme (SDP) är ett program på P3-nivå med liknande kvalifikationskrav som SARC-tjänsterna. SDP-tjänsterna rekryteras till UNDP:s landkontor och har oftast fokus på uppföljning av de Globala målen samt stöd till UNDP:s landchef.

Sida annonserar SARC-tjänster till Indonesien, Bangladesh, Moldavien och Guatemala efter sommaren 2018. Utresekursen hålls januari 2019.

Har du frågor om SARC- och SDP-programmen, vänligen kontakta resursbasprogram@sida.se


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />