Stina Heikkilä

Foto: Sida

Junior Professional Officer

Stina Heikkilä jobbar med utbildning i Kambodja

Uppdaterad: 26 oktober 2017

Stina Heikkilä är Junior Professional Officer (JPO) på Unicef i Kambodja där hon arbetar med utbildningsfrågor.

Varför sökte du den här JPO-tjänsten?

– Jag hamnade först av en slump på huvudkontoret för FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, i Rom. För mig var det otänkbart att fortsätta en FN-karriär utan att arbeta på ett landskontor och när en kompis berättade om JPO-programmet lät det intressant och inom kort sökte jag till min nuvarande tjänst på Unicefs kontor i Kambodja, där jag jobbar med utbildningsfrågor.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– På pappret handlar min tjänst om vatten och sanitetsfrågor i skolmiljö men min portfölj av aktiviteter är väldigt varierad. Mina arbetsuppgifter består av att arbeta fram nya programförslag och samarbetsområden tillsammans med utbildningsministeriet, samt att planera och följa upp aktiviteter i skolor och på lärarutbildningar i landet. Mina tematiska områden är utbildning för barn med speciella behov, flerspråkig utbildning för barn från minoritetsgrupper, skolinspektion, samt vatten, sanitet och skolhälsa.

På vilket sätt har du fått användning av din yrkeserfarenhet?

– Att ha jobbat inom FN tidigare är definitivt en fördel. Arbetskulturen kan skilja sig ganska mycket från andra organisationer. Jag var beredd på den byråkrati och hierarki som finns i FN. Min erfarenhet av arbete inom civilsamhället har gjort det lättare för mig att förstå utmaningarna som våra samarbetspartners står inför när de ska implementera program som Unicef finansierar.

Vad är det bästa med att jobba inom Unicef och FN

– Jag upplever att det finns en respekt för svenska värderingar och prioriteringar inom utvecklingssamarbetet när det kommer till bland annat genus, miljö och yttrandefrihet. På så vis känns det som att det finns utrymme att påverka den politiska agendan till viss del. Det är också otroligt givande att arbeta sida vid sida med mina fantastiska kollegor från Kambodja. De brinner för att förbättra framtidsutsikterna för barnen i landet och jag lär mig otroligt mycket från dem.

Vad har du bidragit med som JPO?

– Eftersom jag kom in i utbildningsområdet med en annorlunda bakgrund kan jag bidra med ett helhetstänk kring många utbildningsfrågor, till exempel hur man kan involvera lokala intressegrupper i arbetet med den lokala skolutvecklingen. Mitt tidigare arbete med interna processer har också uppskattats av många kollegor eftersom jag har kunnat ta över en del pappersarbete på ett effektivt sätt så att de kan ägna sig åt påverkansarbete. Jag har också försökt introducera fredagsfika på kontoret, men där finns det ännu utrymme till förbättring.

Vill du fortsätta att jobba inom FN?

– Jag kan absolut se mig själv arbeta inom FN i framtiden, beroende på vad för tjänster som dyker upp och känns meningsfulla. Jag tror att Unicefs arbete kan bli mer och mer intressant ju längre upp i hierarkin man kommer. Samtidigt känner jag att det är viktigt att alltid ha en fot kvar i verkligheten. Även om man offrar ganska mycket privat för en tjänst inom FN, är det fortfarande en mycket privilegierad position. Det är viktigt att hålla kvar vid kärnan till varför man valt denna typ av karriär, och inte bli alltför fokuserad på interna mål och karriärsteg.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />