Pelle Bågesund

Foto: Sida

Junior Professional Officer

Pelle Bågesund berättar om sin tjänst på IUCN

Uppdaterad: 26 september 2017

Pelle Bågesund är JPO (Junior Professional Officer) på IUCN (International Union for Conservation of Nature). Med södra och östra Afrika som arbetsplats arbetar han med ekosystembaserade katastrofförebyggande åtgärder.

Varför sökte du en JPO-tjänst på IUCN?

– Jag hade jobbat ett antal år i Sverige för en ingenjörsfirma (Sweco) där jag arbetade en hel del i utlandsprojekt men jag hade känt ända sen jag gjorde en Minor Field Study (MFS) i Burkina Faso att jag ville testa att söka en JPO-tjänst. Detta för att få mer utlandserfarenhet och speciellt av att arbeta på plats i ett annat land. Tjänsten på IUCN ESARO (Eastern and Southern Regional Office) kändes väldigt spännande då den var inriktad på klimatförändringar, som engagerar mig väldigt mycket, samt att den hade hela södra och östra Afrika som arbetsfält.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag arbetar med att utveckla ett regionalt arbete inom ”nature-based solutions” och klimatförändringar där mitt huvudfokus har legat på ”Ecosystem based Disaster Risk Reduction” (Eco-DRR). Eco-DRR handlar om hur fungerande ekosystem agerar som skyddande barriärer mot katastrofer, ett exempel är hur korallrev och mangroveskogar kan dämpa effekterna av havsstormar. Vi arbetar både på ett socialt plan (ex. kapacitetsutveckling och försörjningsmöjligheter) samt på ett tekniskt plan (ex. återskapande av förstörda ekosystem). Eftersom jag är civilingenjör med inriktning på vattenresurser så har jag också blivit inblandad i regionens vattenprogram där jag är del av ett stort GEF (Global Environmental Facility) projekt i floderna Pungwe, Busi och Saves avrinningsområden.

På vilket sätt har du fått användning av din yrkeserfarenhet?

– Jag jobbade tidigare med tekniska utredningar inom vattenresurser (hydrauliska/hydrologiska studier) kopplat till översvämningsrisker och dammsäkerhet vilket har varit en väldigt bra bakgrund för att arbeta med Eco-DRR där översvämningsrisker är en stor del av arbetsområdet. Jag jobbade också en hel del med ”Integrated Water Resources Management” (IWRM) som handlar om att utreda ett avrinningsområdes tillgängliga vattenresurser samt dess olika vattenanvändares behov och framtida utvecklingsbehov. Denna erfarenhet har kommit väl till pass då IUCN jobbar väldigt mycket med IWRMs och ”Transboundary Water Governance” (alltså hur länder som delar floder och övriga vattenresurser delar på resurserna och de avtal som rör detta).

Vad är det bästa med att jobba inom IUCN?

– Den internationella miljön och att få möjlighet att jobba över hela södra och östra Afrika. Den här regionen har många stora utmaningar inom vatten- och miljösektorn och det gör arbetet väldigt intressant och utmanande. En stor fördel har också varit att få vara med ute i fält och att få jobba direkt med människorna som berörs av projektet för att utforma det på så bra sätt som möjligt. IUCN är en väldigt intressant och bra organisation där jag känt mig väldigt välkomnad men också utmanad till utveckling av mina egna kunskaper och färdigheter. Det är också fantastiskt spännande att jobba med så många kollegor från olika länder där bara kontoret i Pretoria har medarbetare från tio olika länder.

Vad har du bidragit med som JPO?

– Jag har kunnat bidra med min tekniska bakgrund inom vattensektorn med erfarenhet från hydraulisk modellering samt beräkningar inom hydrologi och vattenanvändning. Många av mina kollegor kommer in i vattensektorn med annan bakgrund likt agronomi, ekosystemförvaltning eller juridik. Tillsammans kompletterar vi varandras färdigheter på ett väldigt bra sätt speciellt när vi i många workshops träffar på väldigt teknisk personal, i de situationerna känner jag att jag verkligen har kunnat bidra med mina erfarenheter.

Vill du fortsätta att jobba inom IUCN?

– Absolut! Jag har just avslutat mitt första år här på IUCN och har just förlängt med ytterligare ett år, jag trivs väldigt bra och känner att det finns mycket att lära och att bidra med. Vad som händer efter att JPO-kontraktet går ut är svårt att säga då det är två år tills dess men jag är inte alls främmande för att fortsätta jobba för IUCN eller för någon av IUCNs medlemmar. 


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />