Klas Moldéus

Foto: Sida

Klas Moldéus svarar på frågor om sitt arbete i Genève

Uppdaterad: 26 september 2017

Klas Moldéus är JPO (Junior Professional Officer) på UN-WATER i Genève, där han arbetar med vatten- och sanitetsfrågor.

Varför sökte du den här JPO-tjänsten?

– För mig är denna tjänst en väldigt bra chans att se hur FN och det internationella utvecklingssamarbetet fungerar på en global nivå. Jag har tidigare jobbat vid ett landskontor i Burma och ett regionalt kontor i Etiopien, så för mig blir detta en ny erfarenhet. Dessutom innebär en tjänst hos UN-Water – som har till uppgift att koordinera de 31 FN-organ som jobbar med vattenfrågor – att man träffar människor från många delar av FN-organisationen och får inblick i hur de olika organen arbetar och fungerar.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– I min roll som Associate Expert på UN-Water hjälper jag till att koordinera arbetet som FN gör inom vatten och sanitet, främst relaterat till hållbarhetsmål nummer 6 om tillgång till rent vatten och sanitet för alla. Detta innebär att jag representerar UN-Water på möten och konferenser, utvecklar projekt som UN-Water har fått i uppdrag att genomföra och kommunicerar med de totalt 69 medlemmar som tillsammans bildar UN-Water.

På vilket sätt har du fått användning av din yrkeserfarenhet?

– Jag har tidigare jobbat inom både FN och privata sektorn, främst i utvecklingsländer. Medan min tidigare FN-erfarenhet är användbar för att förstå hur vårt arbete fungerar, så är mina erfarenheter från privata sektorn också väldigt värdefulla då de hjälper mig att ha andra perspektiv i vissa sammanhang. Dessutom är jag också tacksam för mina erfarenheter från att ha levt i utvecklingsländer i Afrika och Asien, då de bidrar till bättre förståelse för många av de frågor vi jobbar med – speciellt som baserad i Geneve!

Vad är det bästa med att jobba inom FN?

– Att man får jobba med intressanta och viktiga frågor i en internationell miljö med människor från många olika länder och kulturer. Dessutom är det just nu många förändringar på gång inom FN-systemet för att göra sig redo att möta de Globala målen för hållbar utveckling, vilket gör att det är en intressant tid att jobba inom organisationen – inte minst inom vatten- och sanitetsområdet.

Vad har du bidragit med som JPO?

– Nu har det ju bara gått knappt 3 månader sedan jag anslöt till UN-Water, så jag hoppas kunna ge ett längre svar lite längre fram! Men hittills har jag kunnat bidra till projektledningen av det nya vatten-decenniet som påbörjas nästa år, arrangemanget av det årliga UN-Water-mötet i Stockholm, arbetet med den årliga World Water Development Report som vi tar fram tillsammans med UNESCO, samt annan hjälp till det dagliga arbetet på UN-Waters tekniska enhet.

Vad ser du fram emot under din fortsatta tid som JPO?

– Jag ser fram emot att kunna bidra till UN-Waters arbete samt att lära mig mer om både ämnesområdet och om hur samarbetet inom FN fungerar. Vi står inför stora utmaningar med att försäkra tillgången till vatten för en växande befolkning, mat- och energi-produktion och industri, och samtidigt ta hand om naturen och klimatet. Sen ser jag såklart även fram emot att ha 45 minuter till alperna när skidsäsongen väl börjar!


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />