Désirée Lichtenstein

Désirée Lichtenstein arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa vid UNFPA i Myanmar.

Foto: Sida

Junior professional Officer

Désirée Lichtenstein arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa vid UNFPA i Myanmar

Uppdaterad: 23 januari 2018

Désirée Lichtenstein är Junior Professional Officer (JPO) på UNFPA:s landkontor i Myanmar där hon arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa samt våld mot kvinnor.

Varför sökte du den här JPO-tjänsten?

– Jag vill arbeta strukturellt med sexuell och reproduktiv hälsa, framför allt från ett internationellt perspektiv. Delvis för att lära mig mer, men framför allt för att kunna vara med och bidra till en mer jämställd värld. I rollen som läkare arbetar man med hälsa på ett individuellt plan och har ofta mindre fokus på det förebyggande arbetet, som jag vill fokusera mer på. Min tjänst handlar om genus och reproduktiv hälsa som har varit ett stort intresse för mig under en längre tid. Att få möjlighet att arbeta med detta kändes som ett privilegium. Att dessutom få chansen att arbeta i ett lägre medelinkomstland kändes väldigt spännande.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag arbetar med våld mot kvinnor och sexuell och reproduktiv hälsa. Myanmar är ett land med stora olikheter inom sig. I vissa delar pågår väpnad konflikt och där arbetar vi humanitärt. Samtidigt måste vi även arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete eftersom landet byggs upp igen efter militärdiktaturen. Det gäller alltså att jobba på flera fronter samtidigt. Jag har bland annat jobbat med att integrera sexuell och reproduktiv hälsa och könsrelaterat våld samt att stärka vårt humanitära program. Jag har också stöttat och drivit olika arbetsgrupper, till exempel en nystartad grupp som arbetar med menstruation och hur det relaterar till utvecklingsarbete.

På vilket sätt har du fått användning av din yrkeserfarenhet?

– Jag tror att min erfarenhet av att arbeta med reproduktiv hälsa i olika länder har varit till stor hjälp. Min bakgrund som läkare har även hjälpt mig att förstå projekt kopplade till sjukvård, även om situationen i Myanmar är helt annorlunda än den svenska. Den kunskap och de erfarenheter jag har fått genom att driva olika projekt under och efter studietiden har även visat sig vara väldigt användbara.

Vad är det bästa med att jobba inom FN?

– UNFPA arbetar för en värld där alla graviditeter är önskade, varje förlossning är säker och alla ungas potential uppfylls. Det är otroligt inspirerande! Jag får också chansen att arbeta i ett multikulturellt team med mycket erfarenhet och kunskap från många olika delar av världen.

Vad ser du fram emot under din fortsatta tid som JPO?

– Att bidra till att förbättra den verklighet som kvinnor och flickor i Myanmar lever i, både genom att påverka policys och genom olika program. Och att samtidigt få lära mig mer om detta. Jag ser även fram emot att bli mer och mer involverad i genomförandet av våra program.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />