Annette Wallgren är Junior Professional Officer (JPO) vid FN:s miljöprogram UN Environment i Bangkok, Thailand där hon arbetar med att jämställdhet ska vara en naturlig del av allt miljöarbete.

JPO Annette Wallgren

Foto: Privat

Junior Professional Officer

Annette Wallgren arbetar på UN Environment med jämställdhet och miljö

Uppdaterad: 28 maj 2018

Annette Wallgren är Junior Professional Officer (JPO) vid FN:s miljöprogram UN Environment i Bangkok, Thailand där hon arbetar för att jämställdhet ska vara en naturlig del av allt miljöarbete.

Varför sökte du den här JPO-tjänsten?

– Jag drogs direkt till arbetsbeskrivningen, det kändes som att jag skulle kunna göra skillnad. Om vi vill arbeta för en mer hållbar miljö, är jämställdhet en central faktor. Asien och Oceanien kändes också som en region med många utmaningar kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer. Det fanns även möjlighet att samarbeta med olika länder, det civila samhället, andra FN-organ och forskningsinstitut och gemensamt komma fram till de bästa lösningarna.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag arbetar med jämställdhetsintegrering på UN Environments regionala kontor för Asien och Oceanien. Det betyder att jag stöttar kollegor, medlemsländer och partnerorganisationer så att våra insatser tar större hänsyn till hur kvinnor och män påverkas på olika sätt av olika miljöfrågor. Jag jobbar med allt från kemikalier och avfallshantering, till biologisk mångfald, naturkatastrofer och tillgång till naturresurser, klimatanpassning och tillgång till förnyelsebar energiförsörjning. 
– Genom att analysera både problem och lösningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan vi värna om miljön på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Jag jobbar också tillsammans med vårt gender team som sitter på huvudkontoret i Nairobi för att ge jämställdhetsperspektivet större utrymme i miljöarbetet runt om i världen. Det senaste året har jag haft den stora glädjen att tillsammans med kollegor utveckla nya projekt för att få ett mer jämställt klimatarbete och ge stöd till länder i deras planering av ett klimatanpassat samhälle.  

På vilket sätt har du fått användning av din erfarenhet?

– Jag jobbade tidigare med svensk krisberedskap. Därför visste jag hur viktigt det är att samarbeta för att nå gemensamma mål. Jag hade också en förståelse för att olika sektorer har olika perspektiv och att det därför är viktigt att lyhörd och flexibel. 
– Min erfarenhet av att jobba med kvinnors rättigheter inom FN och civila samhället i olika länder var också värdefull. Det gör det lättare att sätta sig in i problemen och ta fram lösningar som är anpassade efter situationen i de olika länder som vi arbetar i. 

Vad är det bästa med att arbeta inom UN Environment?

– Mina kollegor har ett väldigt starkt engagemang och jag inspireras verkligen av deras hårda arbete för en bättre miljö. Det är en öppen och välkomnande stämning och vi uppmuntras att ta initiativ och komma med idéer. Jag har fått leda större projekt, och på så sätt kunnat utvecklas enormt i mitt yrke. Jag har ett stort förtroende för UN Environment som jobbar väldigt nära sina medlemsländer, privata sektorn och forskningen för att skapa goda förutsättningar för nästa generation. 

Vad har du bidragit med som JPO?

– Innan jag började på det regionala kontoret fanns ingen tjänst för jämställdhetsfrågor. Under de senaste två åren har mycket hänt och jag har ett starkt stöd från ledningen. Jag tror att många uppskattar att ha en kollega som de kan vända sig till när de har funderingar kring hur deras miljöområde påverkar män och kvinnor på olika sätt och hur vi bäst planerar för insatserna.

– Vi gjorde en enkät som visade att många på kontoret idag har bättre kunskap om varför det här är en viktig fråga och de har ett större jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Vi har också utvecklat många projekt med jämställdhetsfokus. Det hade jag inte vågat drömma om när jag började. Vi har till exempel startat ett samarbete med Sida i Bangkok och UN Women för att ge både kvinnor och marginaliserade grupper en större roll i arbetet med klimatanpassning och energiförsörjning.

Vill du fortsätta att arbeta inom FN?

– Absolut! Det är ett superintressant och intensivt arbete. Jag har haft tur att jobba i ett fantastiskt team. Det har kommit många nya direktiv för jämställdhet inom FN, men det finns mycket kvar att göra när det gäller själva genomförandet.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />