Natalie Jellinek, Junior Expert (JED) på EU:s delegation i Brasilien.

Natalie Jellinek, JED i Brasilien.

Foto: privat

junior experts in delegation

Mycket byråkrati och många delar i EU

Uppdaterad: 12 juni 2014

Natalie Jellinek är Junior Expert (JED) på EU:s delegation i Brasilien där hon jobbar med mänskliga rättigheter och narkotikafrågor.

Varför sökte du en EU-tjänst?

– Jag var intresserad av EU som organisation – hur man fattar beslut på EU-nivå, och hur de genomförs på landsnivå – och jag ville se hur det funkar inifrån. Tidigare var jag pedagogisk utvecklare på Sveriges lantbruksuniversitet och jobbade till exempel med utvecklingsprojekt i Vietnam. Då blev jag sugen på att använda min kompetens i ett internationellt sammanhang.

Hur är EU som arbetsgivare?

– Det är lite väl byråkratiskt och man måste gå igenom flera steg för att fatta beslut. Ibland kan det också vara svårt att förstå hur de olika delarna jobbar ihop – medlemsstaterna, EU-rådet och presidentskapet.

Vilken är din arbetsuppgift?

– Jag ägnar mig först och främst åt politisk rapportering vilket betyder att jag tolkar det som händer i Brasilien och för det vidare till Bryssel. Jag har också jobbat med att ta fram en gemensam strategi för mänskliga rättigheter för EU i Brasilien. Jag har fått koordinera 27 länders olika prioriteringar och ta fram ett dokument som alla medlemsstater är överens om. Det har varit spännande, frustrerande och lärorikt samtidigt.

Kan du berätta mer om EU:s strategi för mänskliga rättigheter i Brasilien?

– Vi lyfter till exempel fram dem som jobbar med att försvara mänskliga rättigheter. I Brasilien finns ett statligt program där människorättsaktivister kan få stöd av till exempel polismyndigheten om de blir trakasserade eller hotade. En viktig del av EU-strategin är att utbilda dem som jobbar inom programmet. Det handlar om att kunna kämpa för grundläggande mänskliga rättigheter utan att vara rädd.

Du jobbar också med narkotikafrågor. Vad händer på det området just nu?

– Brasilien, liksom andra länder i Latinamerika, har länge varit ett transitland för kokain på väg till Europa och det har funnits många projekt för att stoppa kokainet innan det kommer in i EU. Men i och med att medelklassen och köpkraften växer är det allt fler som använder narkotika i Brasilien så nu ökar intresset från myndigheterna att kämpa mot missbruket.

Vilket är ditt starkaste minne från tiden som JED?

– Brasilien är en väldigt intressant plats i världen just nu. För första gången har en kvinna blivit vald till president, och man har lyft 20 miljoner människor ur fattigdom. Det är spännande att se hur landet förändras, man vet inte exakt hur det kommer se ut om några år. Att vara här när det händer har varit väldigt intressant.

Vill du fortsätta jobba inom EU?

– Jag vill gärna fortsätta inom EU eller andra internationella organisationer, det ger mig möjlighet att jobba i ett multikulturellt sammanhang och se de beslut som påverkar så många människor. Det skulle också vara intressant att använda de här erfarenheterna i ett svenskt sammanhang, till exempel en svensk biståndsorganisation.

Period: februari 2011 – december 2012


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />