Camilla Åberg

Camilla Åberg arbetar i Georgien.

Foto: privat

Junior Experts in Delegation

Intressant att följa utvecklingen i Georgien

Uppdaterad: 2 juli 2014

Camilla Åberg jobbar som Junior Expert (JED) på EU:s delegation i Georgien, ett land som är på väg att anpassa sina lagar till EU eftersom man hoppas på ett fördjupat samarbete inom en snar framtid.

Varför sökte du en EU-tjänst?

– Jag hade jobbat i Stockholm i några år och hade funderingar på att arbeta utomlands. Att söka till JED-programmet var inte ett självklart val eftersom jag inte hade någon direkt utvecklingsprofil utan hade jobbat i den finansiella sektorn. Men som statsvetare med internationell profil, utlandsstudier och många språk i grunden kände jag att en sådan här utmaning skulle kunna ge mig mycket.

Hur är EU som arbetsgivare?

– EU skiljer sig inte så mycket från svenska arbetsgivare, vi har en rad gemensamma värderingar vad gäller till exempel ansvar och effektivitet. Skillnaden är att inom EU har vi en multikulturell miljö, där normen är att folk är olika och pratar flera olika språk, vilket ger arbetet en särskild dynamik. Jag trivs jättebra med att få jobba i en sådan miljö.

Vilken är din arbetsuppgift?

– Jag är projektledare för våra insatser inom energi-, transport- och miljösektorn. Jag övervakar allt från aktiviteter till budget, håller tät kontakt med dem som genomför projekten och deltar i givarsamordningen av biståndet. Dessutom bevakar jag de här frågorna ur ett politiskt perspektiv och därför är en nära dialog med regeringen av hög prioritet. Det är väldigt intressant att följa utvecklingen just nu eftersom Georgien förhandlar om ett associeringsavtal med EU som innebär att landet ska anamma en rad EU-lagar.

På vilket sätt har du kunnat bidra på din arbetsplats?

– Min tidigare erfarenhet från Regeringskansliet i Sverige har lärt mig hur processer går till inom statliga institutioner vilket har varit till stor hjälp. Jag har även arbetat några år med kommunikation, vilket har varit till hjälp när jag själv måste framträda på konferenser och i media för att förklara vad EU gör.

Vilket är ditt starkaste minne från tiden som JED?

– När jag som representant för EU-delegationen har varit med i ganska svåra dialoger med regeringen och fått försvara EU:s miljöpolitik öga mot öga med en minister som inte tycker samma sak. Det har dessutom varit ett historiskt val här i Georgien som har varit mycket spännande att följa. Det är nämligen första gången i en före detta Sovjetrepublik som makten har skiftats till oppositionen utan våld.

Vilka är de stora miljöutmaningarna i Georgien?

– De institutioner som har hand om miljöfrågor är tyvärr försvagade sedan en tid tillbaka. Det är ett stort problem eftersom Georgien har en rik flora och fauna och landskapet är känsligt för klimatförändringar och därför behöver institutionerna all relevant kompetens och politiskt stöd de kan få. Man har undervärderat vilka effekter miljöproblemen kan få. Vi ser till exempel hälsoproblem och erosioner som leder till migrationsströmmar till andra delar av landet. Det saknas också en strategi för hur man tar hand om avfall, en strategi för hur man tar hand om nationalparker och effektiva vattenlagar. Våra projekt handlar om att bygga upp de institutioner som arbetar med dessa frågor.

Vill du fortsätta att jobba inom EU?

– Jag tycker att man ska vara där man kan tillföra något och jag drar gärna nytta av de kunskaper jag har fått genom att jobba här, det må vara inom EU eller i en annan organisation eller ett företag. Att jag vill fortsätta arbeta internationellt, det är i alla fall en stark önskan från min sida. .

Period: februari 2011 till december 2012


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />