Annie Sturesson är JED på EU:s delegation i Burkina Faso.

Annie Sturesson JED i Burkina Faso.

Foto: privat

Junior Experts in Delegation

Vill gärna jobba mer operativt och konkret

Uppdaterad: 12 juni 2014

Annie Sturesson är Junior Expert (JED) på EU:s delegation i Burkina Faso där hon bland annat analyserar gruvindustrin som har växt snabbt på senare år.

Varför sökte du en EU-tjänst?

– Under min studietid skrev jag en uppsats om EU som biståndsgivare. Jag hade en relativt bra teorietisk kunskap och ville se hur EU fungerar som givare i praktiken. Eftersom EU är en av världens största biståndsgivare är det en viktig aktör.

Hur är EU som arbetsgivare?

– Framförallt har man fördelaktiga arbetsvillkor, både vad gäller lön och kompetensutveckling. Samtidigt är det en byråkratisk organisation och många procedurer att lära sig.

 Vilken är din arbetsuppgift?

– Jag jobbar med makroekonomiska frågor. Sextio procent av EU:s biståndsbudget i Burkina Faso går till generellt budgetstöd och ett av kriterierna för att vi ska betala ut stödet är makroekonomisk stabilitet. Jag tittar på tillväxt, statsskulder, inflation och tendenser inom olika sektorer. Jag följer också gruvsektorn som har växt sig stark de senaste åren.

 På vilket sätt har du kunnat bidra på din arbetsplats?

– Jag har gjort analyser som ordinarie personal annars inte hade haft tid att göra. Jag har till exempel skrivit en rapport om gruvindustrin som har legat till grund för diskussion bland de andra biståndsgivarna i Burkina Faso. De har nu bett om ett forum för dialog med regeringen för att diskutera gruvsektorn eftersom den har så stor inverkan på landet ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vilken roll spelar gruvindustrin för människorna i Burkina Faso?

– Det har blivit en slags guldrusch de senaste åren. Ute på landsbygden ser man ofta guldgrävare som vaskar i vattendrag eller som gräver upp åkermark. Det är en möjlighet för en fattig befolkning att öka sin inkomst men det betyder också att många elever hoppar av skolan eller att jordbrukare lämnar sina fält vilket får negativa effekter på matförsörjningen och barnens skolgång. Den industriella utvinningen ger möjlighet till ökade skatteintäkter och investeringar. Men tyvärr saknar landet kapacitet att kontrollera att gruvföretagen respekterar miljöföreskrifter och betalar skatt.

 Vilket är ditt starkaste minne från tiden som JED?

– Förra några veckor sedan besökte jag en sorts guldgrävarby och fick se hur tonårskillar kröp ner i 25 meter djupa hål med en ficklampa på huvudet och en hacka i handen, helt utan säkerhetsanordningar. Några veckor tidigare hade väggarna i ett av hålen brustit och tre personer omkommit. Jag blev illa berörd av att se de enkla och farliga arbetsförhållandena för den småskaliga gruvbrytningen. Det gav mig en bild av vilka risker människor är redo att ta för drömmen om guld och ett bättre liv.

Vill du fortsätta att jobba inom EU?

– På sätt och vis skulle jag gärna fortsätta inom EU men rekryteringsprocesserna är svåra och konkurrensen är stor. Tiden som JED har varit en bra erfarenhet men det är inte en genväg till en fortsatt EU-tjänst. Samtidigt är jag också intresserad av att jobba för en mindre organisation eller som konsult. Inom EU har jag jobbat mycket med projektadministration och jag vill gärna jobba mer operativt och konkret.

 Period: februari 2011 – december 2012


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />